Filmhuis Nienoord

Filmzaal

Filmhuis Nienoord heeft haar filmzaal in het Infocentrum Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek

Vertoningsdata

Van september tot en met mei vertonen we elke tweede vrijdagavond van de maand en de daaraan voorafgaande donderdagavond onze Avondfilm.
Dezelfde film vertonen we ook op de daarop volgende dinsdagmiddag. Op de dinsdagmiddag twee weken daarna vertoonden we een andere Dinsdagmiddagfilm, maar dat kunnen we momenteel niet realiseren door een tekort aan operators.
Op de woensdagmiddag in de schoolvakanties vertonen we een Kinderfilm.
En we hebben elk jaar een Filmzondag met een ochtendfilm, een smakelijke lunch, en een middagfilm.

Prijzen

  • Avondfilm en dinsdagmiddagfilm (inclusief een consumptie in de pauze):
    • Donateurs: € 8,=
    • Niet-donateurs: € 10,=
  • Filmzondag (twee films, inclusief lunch en drinken):
    • Donateurs; € 20,=
    • Niet-donateurs: € 25,=