Filmhuis Nienoord

Filmzaal

Filmhuis Nienoord heeft haar filmzaal in het Infocentrum Nienoord, Nienoord 20, 9351 AC Leek

Vertoningsdata

Van september tot en met mei vertonen we elke tweede vrijdagavond van de maand en de daaraan voorafgaande donderdagavond onze Avondfilm.
Dezelfde film vertonen we ook op de daarop volgende dinsdagmiddag. En op de dinsdagmiddag twee weken daarna vertonen we een andere Dinsdagmiddagfilm.
Op de woensdagmiddag in de schoolvakanties vertonen we een Kinderfilm.
En we hebben elk jaar een Filmzondag met een ochtendfilm, een smakelijke lunch, en een middagfilm.

Prijzen

 • Avondfilm:
  • Donateurs: € 5,=
  • Niet-donateurs: € 7,=
  • Studenten: € 3,=
 • Dinsdagmiddagfilm:
  • eenheidsprijs: € 7,=
   dit is inclusief een kopje koffie of thee, en een plakje cake
 • Filmzondag:
  • Donateurs; € 19,50
  • Niet-donateurs: € 24,50
   dit is voor twee films, inclusief lunch en drinken