Bestuur en medewerkers

van Filmhuis Nienoord

vacature — voorzitter
vacature — secretaris
Peter van Son — penningmeester
Tijn van der Klaauw — algemeen bestuurslid
Agnes Lelieveld — algemeen bestuurslid
Arlette Lindeboom — algemeen bestuurslid

Frans Breedveld — operateur
Henk van de Laar — operateur
Keimpe Schuitema — operateur
Ben ten Brummelaar — operateur
Friederike Berkley — algemeen medewerker
Sonja Mugge — algemeen medewerker
Lenie Blom — algemeen medewerker
Aalke Breedveld — algemeen medewerker
Sietske van der Sleen — algemeen medewerker
Peter van Son — webmaster