Donateurschap

Voor € 10,= per persoon en per seizoen bent u donateur van het Filmhuis Nienoord. U geniet dan deze voordelen:

  • € 2,= korting bij de Avondfilm of de Dinsdagmiddagfilm
  • € 5,= korting voor de Filmzondag
  • u krijgt een stempelkaart die wordt afgetekend bij een (betaald) bezoek aan de Avondfilm. Bij een volle stempelkaart (6x) heeft u de eerstvolgende keer gratis toegang.
    De stempelkaart is niet gebonden aan een seizoen.
  • uw donateurschapkaart verschaft ook korting bij de andere filmhuizen in de provincie Groningen

U kunt zich als donateur aanmelden door € 10,- per persoon per filmseizoen over te maken naar bankrekening NL68 INGB 0000 3076 44 ten name van Stichting Filmhuis Nienoord te Leek, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. Als u de bijdrage heeft overgemaakt, dan ligt uw donateurskaart bij de kassa voor u klaar vanaf de eerstvolgende voorstelling.