Filmhuis Nienoord is uit …. “Lockdown”

Maart 2020: de allerlaatste activiteit van Filmhuis Nienoord voordat we kennis maakten met het fenomeen Covid19!

Vervolgens hebben we geworsteld met: wel/niet & hoe kunnen we de anderhalve meter regels implementeren in ons mooie maar ook hele kleine filmzaal. Niet dus!
Het was stil rondom het filmhuis… maar nu: juli 2021 heeft het bestuur weer voorzichtige stappen gemaakt.
De eerste vergadering is geweest en we hebben besloten dat we in september weer gaan proberen te starten!

Volgens de huidige coronaregels hoeven we de anderhalve meter niet in acht te nemen als alle bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen tonen (b.v. via de corona QR code).
Een coronatoegangsbewijs houdt in:
1. een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur ervoor;
2. of een vaccinatiebewijs;
3. of een bewijs dat je hersteld bent van corona minder dan 6 maanden geleden.

Voorlopig hebben we alleen de maandfilms (donderdag/vrijdag en dinsdag) gekozen t/m december.
Dit betekent dat we de extra dinsdagfilm even laten voor wat het is.

Omdat misschien nog niet iedereen volop van het filmaanbod gebruik kan of wil maken, hebben we besloten dat de donateurs van 2019/2020 automatisch donateur voor 2021/2022 blijven. Zij hoeven dus voor aankomend seizoen geen donatie te doen. Tegen inlevering van uw “oude” donateurskaart krijgt u een nieuwe kaart en kunt u dit seizoen profiteren van de donateurs voordelen !

Het bestuur van filmhuis Nienoord